WIOSŁO inspiruje ...

... Ty wytyczasz kurs

Redakcja

Adres redakcji

Magazyn Kajakowy WIOSŁO
ul. Samsonowicza 2
25-564 Kielce
tel. 603 800 705
www.wioslo.pl
www.facebook.com/wioslopl
redakcja@wioslo.pl

Redakcja

Stale współpracują

Kinga Kępa, Monika Łaskawska-Wolszczak, Jacek Wolszczak, Maciej Górecki, Tomasz Woźniak, Bartosz Czauderna, Bartosz Sawicki, Adam Biedrzycki, Rafał Tomczyk, Ryszard Wójcik, Krystyna Czopek, Jerzy Jan Czopek, Dorota Chałubińska, Tomasz Andrzej Krajewski, Bartłomiej Niżnik, Marek Lityński

Wydawca

Oficyna Wydawnicza INARI
Adam Grzegorzewski
ul. Samsonowicza 2
25-564 Kielce

Redakcja zaprasza wszystkich sympatyków kajakarstwa do współpracy. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów nie autoryzowanych. Materiałów nie zamówionych redakcja nie zwraca. Za treść reklam i ogłoszeń redakcja nie odpowiada. Przedruki z Magazynu Kajakowego WIOSŁO dozwolone są wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą redakcji. Redakcja prowadzi sprzedaż egzemplarzy bieżących i archiwalnych.

Uwaga! Sporty propagowane w Magazynie Kajakowym WIOSŁO mogą być niebezpieczne dla zdrowia i życia. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wypadki zaistniałe podczas ich uprawiania.

Kto prenumeruje WIOSŁO, nie czeka!!

Prenumerata to gwarancja, że najnowsze WIOSŁO trafi do Twoich rąk tuż po wyjściu z drukarni.

Kalendarz KAJAKI 2024

Już po raz 20. wydaliśmy ścienny kalendarz kajakowy!

Copyright © 2024 WIOSŁO – Magazyn Kajakowy