Przejdź do treści głównej

Redakcja

Adres redakcji

Magazyn Kajakowy WIOSŁO
ul. Samsonowicza 2
25-564 Kielce
tel. 603 800 705 (prenumerata, reklamy)
tel. 602 668 729
www.wioslo.pl
www.facebook.com/wioslopl
redakcja@wioslo.pl

Redakcja

Stale współpracują

Uta Kühn, Maciej Górecki, Piotr Kaliszek, Marek Mazur, Ryszard Wójcik, Jacek Wolszczak, Tomasz Woźniak, Tomasz Malinowski, Bartosz Czauderna, Bartosz Sawicki

Wydawca

Oficyna Wydawnicza INARI
Adam Grzegorzewski
ul. Samsonowicza 2
25-564 Kielce

Redakcja zaprasza wszystkich sympatyków kajakarstwa do współpracy. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów nie autoryzowanych. Materiałów nie zamówionych redakcja nie zwraca. Za treść reklam i ogłoszeń redakcja nie odpowiada. Przedruki z Magazynu Kajakowego WIOSŁO dozwolone są wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą redakcji. Redakcja prowadzi sprzedaż egzemplarzy bieżących i archiwalnych.

Uwaga! Sporty propagowane w Magazynie Kajakowym WIOSŁO mogą być niebezpieczne dla zdrowia i życia. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wypadki zaistniałe podczas ich uprawiania.

Zapisz się na nasz newsletter